На  21 май 2024 г. доброволците от Детско полицейско управление към ОУ „Йордан Йовков“ посетиха сградата на общинска администрация Каварна. Децата бяха посрещнати лично от кмета на община Каварна Елена Балтаджиева, която ги запозна със структурата и дейността на администрацията. С това посещение приключва обучението на най-малките  полицейски доброволци, ученици от трети клас на ОУ „Й. Йовков“ с кл. ръководител г-жа Н. Йорданова.

 През целия период на обучение с децата се проведоха редица занятия като:  

Запознаване с работата на служителите от „Охранителна полиция“ и „Криминална полиция“, „Безопасност на движението по пътищата“, „Работа в екип“, „Лична безопасност“, „Долекарска помощ “, „Вредата от алкохола и тютюнопушенето“, Запознаване с дейността на МКБППМН (Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни), „Взаимодействие на полицията с други органи и институции“.

 В заключителния етап доброволците към ДПУ(Детско полицейско управление), участваха в провеждане на практическо занятие на светофарната уредба, което беше съвместно с полицейските служители от Районно управление Каварна и преподаватели от основното училище.

За цялостния период на обучение в проекта ДПУ и за успешното представяне, и активно участие, всички полицейски доброволци получиха награди от кмета на община Каварна.