Районен съд – Монтана наказа с една година „Лишаване от свобода“ условно жител на Берковица, който представил пред Регионално управление на образованието  -  Монтана и Пътна полиция фалшиви документи за получаване на свидетелство за право на управление на МПС. На 14 юли 2020 г. А. А. С. съзнателно се ползвал  пред Р. Е. А. – Началник отдел при  РУО  от неистински официален документ – Свидетелство за завършен 10 клас, на което е бил придаден вид, че е издадено от Средно училище на град Хорн-Бад Майнберг, Федерална Република Германия.

РУО издало на А. А. С. Уверение за признаване на завършен 10-ти клас в чужда държава.

След полагане на практически и теоретичен изпит пред ИА Автомобилна администрация на 16 август 2021г. подсъдимият подал в Пътна полиция на ОД на МВР – Монтана заявление за издаване на СУМПС, към което приложил и издаденото му от РУО уверение.

На същата дата - 16 август,  подсъдимият подал и писмена декларация в Пътна полиция, в която посочил като място на обичайното си пребиваване Берковица, а не действителното такова в град Хорн-Бад Майнберг, ФРГ.  По делото е била извършена съдебно-техническа експертиза, която установила, че в представеното Свидетелство за завършен 10-ти клас на името на А.А.С. и апостил към него, печатите и подписите не са автентични, а са изпълнени с цветен принтер.

Съдът призна А. А. С. – 34 годишен, български гражданин, с начално образование, работещ в Германия,  неосъждан, за виновен  за това, че съзнателно се е ползвал от  фалшив документ за средно образование  като прие, че за самото съставяне не може да му се търси наказателна отговорност, и го осъди  на 1 година „Лишаване от свобода“, отложени с 3 години изпитателен срок. 

 За представената в "Пътна полиция"  декларация, в която потвърдил неистина, че е установил пребиваването си в България, а не действителното – във ФРГ, съдът наказа А. А. С . с 4 месеца „Лишаване от свобода“, отложени с 3 години изпитателен срок. Съдът определи на А. А. С едно – общо, най-тежко наказание 1 година „Лишаване от свобода“, отложено с 3 години  изпитателен срок.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок пред ОС - Монтана.

Случаите на представяне на фалшиви документи за завършено образование, издадени в чужбина, най-вече в Германия, са с висока степен на обществена опасност и в последните години зачестяват, заявиха от съда.