Днес, в Областна администрация се проведе работна среща под ръководството на областния управител Здравко Здравков и главния секретар на Областна администрация Румен Русев във връзка с организацията и произвеждането на изборите за народни представители за 49-то Народно събрание. На срещата присъстваха директорът на ОД МВР Добрич и председателят на Районна избирателна комисия Добрич Цонка Велкова.

С представителите на общините в областта се обсъдиха графиците за обучения на секционните избирателни комисии, които РИК стартира от 26 март 2023 г. Велкова информира, че на страницата на Районна избирателна комисия вече е качен както видеофайл, така и писмени инструкции за видеонаблюдението в предизборния и изборен дни, което е новият момент при отчитането на резултатите в края на изборния ден. Инструкциите са достъпни ТУК.

Областният управител апелира към представителите на общини да обърнат внимание на членовете на СИК при раздаване на материалите за спазване на реда при подаване на протокола и изборните книжа на РИК, за да не се поражда напрежение излишно между хората.

Румен Русев обсъди с представителите на общините и ръководителя на териториално звено ГРАО график за извършване на проверки във връзка с изискванията на Изборния кодекс по организацията на избори за органи на местно самоуправление.