След трето класиране Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ запълни 93% от местата държавна поръчка. Процентът съответства на 2987 първокурсници, обясниха от висшето учебно заведение.

Незаети места има в 11 от бакалавърските програми.

Все още не се е провел и изпитът по „Актьорство за драматичен театър“. По традиция на ПУ „Паисий Хилендарски“ той се насрочва в три конкурсни кръга в три последователни дни на м. септември. През тази година определените дати са 14, 15 и 16 септември.

Всички новини от Пловдив