Огнище на птичи грип е открито в обект за отглеждане на кокошки носачки в Асеновград, където се отглеждат над 150 000 птици. Пробите са изпратени за изследване заради повишената смъртност в птицефермата, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.

Определена е 3-километрова предпазна зона, в която попадат Асеновград и селата Боянци и Моминско. В 10-километровата наблюдавана зона влизат и Крумово, Ягодово, Садово, Руен, Болярци, Катуница, Караджово, Кочево, Избеглии, Козаново, Стоево, Златовръх, Мулдава и Лясково.

За ограничаване на заболяването и недопускане на неговото разпространение се предприема умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици във фермата.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на птици, продукти, фураж и транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.