На 25 ноември 2023 година започна второто издание на Зимен фестивал „Шабла и птиците“, посветен на световно застрашената червеногуша гъска.

Официалното откриване се състоя в салона на НЧ „Зора 1894“. Д-р Йорданка Стоева – председател на Общинския съвет – Шабла, Даниела Колева – изпълнителен директор на общинската фондация „Карон Лимен“ и Галя Камберова – ръководител на проект “Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)”, по който се случи събитието, дадоха началото на Зимния фестивал.

Още във фоайето на читалището гостите бяха посрещани с информация за програмата на Фестивала и подаръци от организаторите – Помагало за ловеца и Помагало за учителя природолюбител, издадени по проекта.

Водещ на Зимния фестивал „Шабла и птиците“ 2023 бе Атанас Стоянов или Наско, който е водещ на едно от най-обичаните предавания в ефира на БГ Радио – „Любими песни за любими хора“.

За малки и големи от сцената прозвучаха музикалните поздрави на деца от Каварна, Добрич и Варна – част от музикалната академия на Надя Ботева.

Щандове с ръчно изработени сувенири, лакомства и тестени изделия бяха позиционирани за всички посетители – жители и гости на града.

За децата организаторите бяха осигурили различни занимания – изработване на пана от мозайка, работилница за свещи, работилница „Шушулка“ и игра „По пътя на птиците“, която започваше от фоайето на читалището и завършваше в трите гнезда в Зеления образователен център.

Ученици от СУ „Асен Златаров“ – гр. Шабла се включиха във фестивала като доброволци, които обясняваха на посетителите правилата на играта и ги информираха за предлаганите занимания, в които могат да се включат.

Поради влошените метеорологични условия на 26 ноември, от програмата на Фестивала отпаднаха мероприятията, свързани с пътуване – концертите, които следваше да се представят от гостуващи изпълнители и екскурзията за наблюдение на птици.

Голямата награда в обявения фотоконкурс – Определител на птиците на Европа и Западна Палеарктика, беше присъдена на Красимира Койчева.

Зимен Фестивал „Шабла и птиците“ се организира от Община Шабла в рамките на проект “Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)”, финансиран по договор за предоставяне на безвъмездна финансова помощ № BG16M1OP002-3.027-0002-C01 от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.