Пролетно почистване ще се проведе във Варна днес. Приоритет ще бъдат паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки, други обществени територии, съобщиха от общинската дирекция „Екология и опазване на околната среда“. Приканват се граждани, фирми, неправителствени организации да се включат в инициативата.

Събраните от почистването смесени битови отпадъци трябва да се поставят в чували в/до съдовете за битови отпадъци, а събраните опаковки следва да се поставят в съдовете за разделно събиране. 

В съдовете не трябва да се изхвърлят строителни отпадъци, излезли от употреба гуми и електрически уреди.