Районна прокуратура – Монтана образува две преписки по повод публикации и излъчени журналистически репортажи, съдържащи данни за извършени изборни нарушения от членове на секционни избирателни комисии (СИК) при проведените избори за местна власт на 29 октомври, съобщават от Апелативна прокуратура. 

С оглед необходимостта от установяване на факти за правилното и законосъобразно произнасяне по преписките са дадени подробни указания на служителите на реда за извършване на проверки.

По една от преписките предстои да бъдат снети сведения от членове на секционната избирателна комисия в с. Стубел, област Монтана, относно обстоятелствата, посочени в репортажа. Необходимо е да се изясни дали е упражнявано мотивирано въздействие спрямо членовете на СИК, както и дали е извършено преправяне на резултатите от изборите при отчитането на бюлетините.

Възложена е проверка и по другата образувана преписка. Тя касае излъчен запис от избирателна секция в гр. Лом, от който се вижда как членовете на секционната избирателна комисия нанасят знак „Х“ в извадени от урната празни бюлетини.

Предстои да бъде установено за коя именно избирателна секция се отнася журналистическата публикация, както и да се изиска направеният видеозапис, съдържащ се в нея. В хода на проверката ще се снемат подробни сведения от лица, запознати със случая, в това число от членовете на секционната избирателна комисия. Следва да се съберат детайлни данни за евентуално преправяне на изборния резултат, както и начина по който това е било извършено.

След приключване на проверките и по двете преписки материалите незабавно ще бъдат докладвани в Районна прокуратура – Монтана за произнасяне.