Изложение на местни продукти организира в Добрич на 27 и 28 март Министерството на земеделието. Във форума, в който ще бъдат представени продукти, произведени на териториите на Местните инициативни групи, финансирани по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., ще се включат и производители от община Добричка. Изложението ще започне в 10.00 ч. в зала „Добротица“. Стартът ще бъде даден от министъра на земеделието Явор Гечев и заместник-министъра Георги Събев – ръководител на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. На официалното откриване ще присъства и кметът на Община Добричка Соня Георгиева – председател на Управителния съвет на МИГ Добричка. Събитието ще бъде съпроводено с дегустации на местни храни, дискусии и директни срещи с производителите.

Традиционното изложение има за цел да популяризира и да предостави възможност на малките фирми – производители и търговци на храни, напитки и занаятчийски стоки от селските райони, да представят своята продукция. Възможността за директен контакт с производителите ще даде на посетителите полезна информация за предлаганите продукти.

В рамките на двудневното събитие ще се проведе и дискусионен форум „Мястото на традициите и обичаите в живота на местните общности и ролята на ВОМР“.

Жителите и гостите на Добрич ще могат да си закупят месни, млечни, тестени, пчелни и занаятчийски продукти, шоколад, мед, вино, които са произведени на териториите на местните инициативни групи в България.