Кметът на Община Левски Любка Александрова откри срещата на проф.д-р Петко Стефанов Петков историк, публицист и общественик, преподавател в Катедра "Нова и най-нова история на България" във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” с ученици от общообразователните училища в Левски.

Историята е факти и събития, подчерта професор Петков, отчитайки  моментите на погрешното й разбиране в обществото. Романтичният подход към историята е бил полезен в определен исторически период, но науката история обяснява миналото на основата на доказани факти, на върховете и паденията. За „Пътищата към Освобождението” в своята книга и актуални теми свързани с българската историята  и общество, говори  проф.д-р Петко Стефанов Петков на срещата с учениците проведена на 16 март в общината.