Ремонт на тротоари и изкърпване на асфалтови настилки включва седмичният график за текущите ремонти на уличната и пътната инфраструктура в Плевен.

В периода 10 - 14 юни е предвидено изкърпване на асфалтовата настилка на ул. „Гладстон“ - участък между ул. „Г.С. Раковски“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, и на улиците „Веслец“, „Железничар“ и „Осогово“ .

Планирани са ремонти и на тротоарните настилки по ул. „Ген. Тотлебен“ и пред НУ „Отец Паисий“ в Плевен.

Седмичният график на фирмата изпълнител „Инжстрой“ ЕООД включва също направа на настилка с фрезован материал на ул. „Мрамор“ № 2-4 и изграждане на джоб за контейнери на ул. „Неофит Рилски“ №32.