Продължава вторият етап от ремонта на „Кайсиева градина“ - в района между бул. „Трети март“, ул. „Асен Разцветников“ и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“.

В момента се извършва благоустрояване на междублоковите пространства, което включва поставяне на нови тротоарни настилки, изграждане на вътрешноквартална алейна мрежа и на нови паркоместа.

В проекта е предвидено още обособяване на зони за отдих, озеленяване, изграждане на детски, спортни и фитнес площадки, поставяне на енергоспестяващо осветление.

Оглед на обекта направиха днес кметът на Варна Иван Портних и Николай Костадинов, кмет на район „Вл. Варненчик“.

С реализирането на проекта ще се облагороди целият квартал „Кайсиева градина“. Южната част бе ремонтирана през 2020 година с отпуснати от държавата 8 млн. лева. В момента северната част на района се обновява със средства на общината.