Наказание пробация ще изтърпява мъж, държал нерегистрирани археологически обекти, след като Окръжният съд в Добрич одобри споразумението, постигнато между него, защитника му и прокуратурата.

По силата на споразумението страните приемат за безспорно установено, че на 19 септември 2022г. в дома си в село Главанци, общ.Тервел, обвиняемият е държал повече от три археологически обекта, които не са идентифицирани и регистрирани по реда на Закона за културното наследство и съгласно изискванията на Наредба за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности.

В дома на мъжа били намерени 19 археологически обекта, сред които две монети от времето на Римската империя, десет апликации от IX -XI в., два калъфа за отливане на сачми от XIXв., обеца X-XIв.

На мъжа е наложено наказание пробация за срок от 6 месеца. Определени са му две пробационни мерки - задължителна регистрация по местоживеене с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител.

Всички вещи, предмет на престъплението, се отнемат в полза на държавата.

Одобреното от Окръжния съд споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.