На протест излизат в днешния следобед природозащитници и местния инициативен комитет, в който участват жители на няколко села, които са против изграждането на кариери в региона - Горнослав, Долнослав, Червен, Орешец, и Добростан. Недоволството си те ще изразят от 16 часа на кръговото на Асеновградско шосе и Околовръстния път на Пловдив. 

Протестът е заради предложените от ГЕРБ и ДПС промени в три ключови закона – Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за устройството на територията (ЗУТ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Според организаторите, това е абсолютно недопустимо като процедура, съгласно правилника на Народното събрание (НС).

Законовите поправки на ГЕРБ и ДПС целят осигуряването на „бърза писта“ за големи инвестиционни проекти (т.е. с голям корупционен риск) чрез елиминиране на екологичните процедури, осигуряващи ефективната защита на околната среда и хората“, категорични са природозащитниците.

Според тях, така ще бъдат орязани екологичните процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО), както и ще бъде намален до минимум общественият и институционален контрол върху най-големите и опасни производства, като АЕЦ, хранилища за радиоактивни отпадъци, киселини или пестициди, газопроводни мрежи, електропроводи, язовири, горивни и химични инсталации, магистрали и др.

Организаторите на протеста предупреждават, че ако НС допусне приемането на предложенията на ГЕРБ и ДПС, това ще доведе до огромни рискове за хората и природата в България.

За големи инвестиции като АЕЦ, язовири, горивни инсталации, магистрали се предлага двойно съкращаване на сроковете за произнасяне на органите по екологичните процедури и дори въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие. Това означава, че ако Министерството на околната среда и водите (МОСВ) не се произнесе в срок от 14 дена, ще се счете, че се е съгласило, например с нов язовир на река Дунав, който да залее 40 населени места. В същото време, екологичните процедури за малките инвеститори ще станат многократно по-дълги и тромави.

Вторият риск за природата е, че решенията по ОВОС, издадени преди 10-15 г. вече изобщо не са актуални, тъй като околната среда (биоразнообразие, нива на замърсяване, климат и др.) са претърпели съществени изменения, поради което дори европейското законодателство изисква актуализиране на еко-оценките чрез нови екологични процедури“, обясняват организаторите на протеста.

Те предупреждават още, че готвените промени ще доведат до размиване на отговорностите на институции, както и до елиминиране правата на местните власти и гражданската общественост в устройственото развитие на общините.