По инициатива на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич Радослав Бухчев се проведе среща с представители на местната власт в областта на тема „Логистичните проблеми, свързани със задържането, изземването и съхранението на МПС управлявани от водачи употребили алкохол и наркотични вещества“. В срещата, като водещ на дневния ред, взе участие и говорителят на Районната прокуратура прокурор Даниел Илиев. Участие в разговора по темата взеха и областният управител на Добрич и заместник-директорът на ОД на МВР в града.

Бяха обсъдени измененията и допълненията на Наказателния кодекс за престъпления по транспорта, както и утвърдените методически указанията на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов във връзка с упражняването на прокурорските правомощия по обезпечаване на отнемане в полза на държавата на превозни средства от водачи, управлявали ги след употреба на алкохол и/или наркотични вещества.

В контекста на статистиката за 2022 година, когато са водени 359 досъдебни производства за престъпления от този род, бе направено обосновано предположение, че и през 2023 година броят им ще бъде значителен. Тази прогноза постави във фокуса на вниманието на присъстващите въпроса къде ще бъдат съхранявани и обезпечавани иззетите моторни превозни средства.

В хода на разговора бе постигнато единодушно съгласие, че местната власт може да окаже съдействие и беше заявена готовност за предоставяне на терени, където временно да бъдат съхранявани и охранявани иззетите автомобили до приключване на наказателните производства и произнасянето на съда с окончателни съдебни актове.

Това е втора среща, организирана от окръжния прокурор на Добрич Радослав Бухчев, от началото на 2023 година до сега, на която се постигат важни решения по неотложни въпроси, касаещи обществения ред и сигурност. Готовността на всички участници за действие, бързите решения и доброто сътрудничество очертават една добра практика, която се превръща в инструмент за набелязването на общи цели и съвместни действия за краткосрочното им постигане. Доброто взаимодействие с местната власт остава приоритет за ръководството на Окръжната и Районната прокуратури в Добрич.