Приключиха дейностите по проект BGCULTURE-1.001-0013-C01 „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“ по програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобряване управлението на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Ревитализирани, ремонтирани и оборудвани са пространства в Художествена галерия „Димитър Добрович“, Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ и зала „Сливен“, които ще бъдат използвани в бъдеще за организиране и провеждане на редица събития като изложби, представяния на книги и различни други камерни събития.

Експерти от музея, галерията и Община Сливен се включиха в обучения на следните теми: културно предприемачество, културно сътрудничество и изграждане на успешни партньорства, развитие и привличане на нови публики, социализация на културното наследство, интерпретация на културните ценности, включване на новите технологии в работата на културните институции.

В рамките на проекта беше извършен цялостен анализ и беше изготвен предприемачески план, който има за цел привличане на нови публики от най-различни възрастови категории.

Реализирани бяха и редица културни събития – изложби, срещи-разговори за живота и бита на различните етноси, представяния на книги, кръгла маса на тема: „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“. Изработени са каталози, пътеводители, музейни сувенири и реплики.