Областният съвет за намаляване на риска от бедствия ще проведе днес заседание в зала „Марица“ на Областна администрация-Хасково. Очаква се да бъде съгласуван и приет проектът за Областна програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 г.


На свое заседание на 9 юни Съветът съгласува Областен план за защита при бедствия в Хасковския регион, като прие и докладите за дейността в периода 2020-2021г.