Проектът за Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион презентираха пред жителите на Ямбол и Сливен представители на Община Бургас. Обсъжданията бяха организирани от областните информационни центрове на двата града и в тях се включиха кметове, медици, университетски преподаватели и граждани.

Дейности свързани с детското здравеопазване, създаване на кабинети за профилактика на подрастващите, инвестиции в педиатричните отделения в УМБАЛ Стара Загора и МБАЛ Сливен и изграждането на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести в Бургас са включени в интегрирания проект.

18 общини категорично подкрепиха концепцията. Партньори в него освен тях са още университети, неправителствени организации, училища, публични институции, както и Министерството на здравеопазването.

Проектът за педиатрична здравна грижа обхваща областите Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол и  включва 24 идеи, които ще бъдат реализирани във всички общини от Югоизточния регион.

Основната цел е да се подобри здравната, социалната, културната и спортната инфраструктура и достъпа до здравни услуги на подрастващите.

Извънболничните грижи и болничната помощ ще се оптимизират с набелязаните дейности, ще се създаде център за профилактика, единен денонощен координационен център и други. Предвижда се още създаването на Югоизточен иновационен център по генетика и биотехнологии за ранна диагностика на окногологични заболявания и редки болести при децата чрез генетични изследвания.

Екипът на Община Бургас е разработил и няколко важни програми, свързани с подкрепа на дуалното обучение, мерки за подкрепа на продължаващото обучение в здравеопазването и осигуряване на специализации, както и програми за профилактика на отделни заболявания в детска възраст. Предвидено е и здравно училище за родители.

Ръководителят на проекта Мария Куманова запозна присъстващите на обществените обсъждания с напредъка на строителството на детската болница в Бургас, както и отговори на много въпроси свързани с реализацията на проекта.

Предстоят срещи с жителите на Казанлък, Стара Загора, Нова Загора и всички общини от Бургаски регион, които вече са заявили подкрепата си.