На 25 март /понеделник/ от 10.30 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе ще се проведе финална пресконференция по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „Партньорство с кауза“, реализиращ се от Сдружение „Център „Динамика“ – Русе съвместно с Клуб „Отворено общество“ – Русе и Областната администрация.

Припомняме, че проектът се осъществява по Малка грантова схема по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. Той отразява нуждата от противодействие срещу насилието, основано на пола сред уязвими групи. Целта на проекта е превенция на насилието и насърчаване на търсенето на помощ и подкрепа. Благодарение на проекта се предлагат нови подходи в работата с уязвими групи жени в региона, чрез включването им в тези процеси. 

В рамките на пресконференцията ще бъдат представени и актуални данни за случаите на домашно насилие в региона. На събитието ще присъстват и представители на Министерството на правосъдието. В рамките на проекта функционира и консултативен център за безплатна помощ на жени от уязвими групи, претърпели насилие в Русенско.