На 7 юни /сряда/, от 17.30 ч. в библиотеката ще се състои представяне на краеведската книга на Иван Пейчев „Историческа и родова памет на село Житен“, издание на Про Нюз Добрич.

Изследването обхваща историческа справка за възникването на селището, румънската окупация /1913-1916, 1919-1940/, културно и духовно развитие, образователно и църковно дело, здравеопазване, спортна дейност, местни празници и обичаи, ритуали и песни, спомени на общественици, жители на селото. Приложен е списък на населението по родове от с. Житен, заселили се в селото през 1832 – 1834 г.

Книгата на бившия учител Иван Пейчев, както пише в предговора Славейко Чамурлийски оставя светла диря за миналото на селото и е основа за създаване на по-задълбочено проучване.