Общинските съветници от групата на „Алтернтивата” внесоха предложение Зала „Конгресна“ на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД да бъде предоставяна безвъзмездно за провеждане на събития, свързани с честването на кръгли годишнини или юбилеи от създаването на образователната структура, организирани от общинските и държавните училища на територията на община Варна. Предложението е всяко общинско или държавно училище да може да упражни това свое право веднъж за календарна година и при спазване правилата за наем на съоръжението.

„На територията на община Варна оперират 56 общински и държавни училища, много от които имат дълга история и традиции в обучението на поколения варненци. Ежегодно училищата организират празненства и концерти по повод важни за тях събития. Това е свързано с отделянето на ресурс от делегираните им бюджети, който в противен случай може да се оползотвори за подобряване на учебната среда или други целесъобразни начинания. Много училища не разполагат със собствени зали, в които да провеждат ученически концерти и празненства, поради което се налага да се наеме подходящо помещение. Осигуряването на равен достъп до подобен ресурс ще насърчи развитието на талантите на учениците и техните творчески изяви и интереси. „Дворец на културата и спорта“ ЕАД е общинско предприятие и следва да изпълнява и социални функции.” – сподели Давид Киркоров, който е един от вносителите на предложението и член на комисия “Наука и образование” в Общински съвет - Варна.

От групата уточняват също, че в предложението е залегнало, датите за училищните концерти задължително да се съобразяват с графика на Залата, за да не бъде възпрепятствано провеждането на големи спортни и културни форуми, на които Варна е домакин.

Към момента предложението е входирано за становище от кмета на Община Варна и за разглеждане от комисия „Собственост и стопанство”. Очаква се да бъде включено в дневния ред за гласуване през юли.