От 1984,50 на 882 лева да бъдат намалени възнагражденията на общинските съветници в Пазарджик, предлага Николай Пъндезов от групата „Развитие за Пазарджик. Той е депозирал предложението си в администрацията на местния орган на власт, а обсъждането в зала предстои на 25 април.

Идеята за такава промяна се обсъжда още от сесията, когато бе решено заплатата на кмета на общината Петър Куленски да нарасне до 4900. Пропорционално с нея се увеличава и тази на председателя на Общинския съвет Найден Шопов, който в момента се подписва срещу 4410 лева. А възнагражденията на съветниците са 45% от полагащата се на председателя сума.

Като мотив се посочва голямата задлъжнялост на Община Пазарджик, която по данни до момента е за над 50 милиона лева. Затова е необходимо администрацията и Общинският съвет да работят при максимално ограничаване на разходите и финансиране само на основните системи, без които общината не би могла да функционира. Отбелязва се също, че адекватното и качествено заплащане на служителите на администрацията ще доведе до по-високо качество на обслужването на гражданите и ще намали възможността от корупция. Както и че работата на общинските съветници трябва да е до голяма степен в обществена полза безвъзмездно, тъй като всеки съветник може свободно да изпълнява професията си и да получава възнаграждение за това. В мотивите се казва още, че с намалените възнаграждения насъветниците Община Пазарджик би спестила 2 160 000 лева за един 4-годишен мандат.