При разрешени от МОН 80 паралелки за 8 клас в област Хасково от РУО предлагат 77 в гимназиите и средните училища- 46 професионални и 31 профилирани. Включени са две нови професии – графичен дизайнер и интериорен дизайн в хасковската ПГДС „Цар Иван Асен II“. Проекта за план-приема през учебната 2023 – 2024 г. представи начаалникът на РУО Веселина Павлитова пред Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. 


През миналата учебна година план-приемът бе за 78 паралелки, като бяха реализирани 76 с общо 1 614 ученици, като 356 не са се записали в училища в област Хасково. 45 са професионалните паралелки, запълнени средно на 18.5%, а профилираните са 31 и са запълнени на 25.1%. 


Предстои план-приемът за учебната 2023 – 2024 г. да бъде утвърден от МОН. Проектът на РУО бе приет единодушно от комисията в областната администрация. 


Коментирано бе още, че предстои изграждане на иновативен център към ПГДС „Цар Иван Асен II“, а ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ да се превърне в асоциирано училище към Технически университет– София, като се създава възможност възпитаниците на гимназията да бъдат приемани в него с предимство. Проведени са срещи с ректорите на 4 университета в страната – УНСС, УниБИТ, Химикотехнологичния и металургичен университет и ТУ-София във връзка с изграждането на Консорциум за висши учебни заведения в Хасково, където да се предложи обучение в редовна форма на специалности, които отговарят на нуждите на пазара на труда в региона.


Подготвена е и анкета за учениците, които да посочат дали биха избрали да останат и да учат в родния си град и кои са най-предпочитаните от тяхспециалности. Предстои да бъде проведена и кръгла маса с бизнеса, за да бъдат дискутирани специалностите, които ще бъдат предложени за обучение, информират от областната администрация.


Проведена е и среща с представители на Община Хасково с цел осигуряване на сграден фонд за гимназията по лека промишленост „Райна Княгиня“, за да имат възможност учениците да разполагат със своя база, допълват от областната управа.