Пречиствателната станция за отпадъчни води – Пловдив вече има Акт 16. Това съобщи днес заместник-кметът Пламен Райчев. 12 - членна приемателна комисия с председател инж. Донка Соскова – старши инспектор в РДНСК-Пловдив, подписа единодушно протокола за въвеждане в експлоатация, като не отправи никакви забележки по обекта.

Пречиствателната станция е най-скъпата част от интегрирания проект за водите на Пловдив,  като цената за модернизацията и доизграждането й е 70 милиона лева с ДДС. Дейностите бяха изпълнени от „Главболгарстрой Пловдив“.

Пречиствателната станция не само ще даде възможност за пречистване на много по-голям обем отпадни води, а ще има и сериозен екологичен ефект за Пловдив и околността. Тук се заустват отпадните води от Северния колектор, изграден преди години, сега ще влязат и канализационните води от изграждащия се колектор „Брезовско шосе-булевард Дунав“. Капацитетът на съоръжението е достатъчен да пречисти водите на града, както и на няколко села, през чиито землища преминава северния колектор“, заяви Райчев.

Той поясни, че това е най-модерното подобно съоръжение в цялата страна, като до голяма степен ще бъде обезпечено със собствена енергия. Метантанкерите в станцията ще произвеждат електричество, с което да се осигури половината от необходимата за работата на съоръжението енергия.