„Продължаваме промяната“ подаде сигнал в ДАНС за потенциална небрежност от страна на „Булгаргаз“ и несъбиране на задължения на ТЕЦ Варна в размер на 37 милиона лева. Това обяви варненският депутат и бивш министър на иновациите и растежа Даниел Лорер.

В периода януари - април 2022 г., по договора на обществения доставчик "Булгаргаз" с ТЕЦ Варна за доставка на природен газ, подписан по време на управлението на ГЕРБ, топлоцентралата не плаща доставени количества на стойност над 37 млн. лева.

Ръководството на „Булгаргаз“, назначено от кабината „Петков“, предприе правни действия срещу длъжника, като съдът допусна всички представени писмени доказателства. Процесът обаче е стопиран от следващото ръководство на „Булгаргаз“, назначено от служебното министерство на енергетиката, посочи Лорер

В сигнала към ДАНС „Продължаваме промяната“ алармира за драстична промяна в поведението на „Булгаргаз“ в съдебния процес. Първо, дружеството не се възползва от възможността, дадена от съда, да иска неприсъствено решение. Второ, не изпраща и процесуален представител, с което пропуска възможността да направи последни доказателствени искания във връзка с доклада. 

„В рамките на няколко месеца въпросът с дълга от 37 млн. лв. можеше да бъде приключен и „Булгаргаз“ да се оплаква по-малко, че няма ликвидност. За сметка на това от дружеството подават молба да не бъде даван ход делото. Това от правна гледка точка, без да съм юрист, е доста абсурдно. Няма никаква причина дело на се насрочва, дори и без експертиза, особено когато ответникът не е оспорил задължението си”, коментира депутатът.

Бездействията означават, че делото ще се гледа по общия ред и ще се проточи поне година-две, през които "Булгаргаз" няма да може да си получи дължимите милиони, смята Даниел Лорер.