Окръжен съд – Враца категорично се противопоставя на свързването на името на съда и на работещите в него магистрати, включително на името на съдия Мирослав Досов, с оповестения в медиите случай за държане на наркотични вещества, в които публикации е замесен 17-годишният син на магистрата.

Макар личният живот на гражданите да е обявен от Конституцията за неприскосновен, за да няма съмнения в  моралните качества на съдия Досов и за да се предотвратят по-нататъшни неверни внушения за тези качества, то следва да се оповести, че съдия Мирослав Досов е разведен от 2019 г., не упражнява родителските права върху сина си и не живее в едно жилище с бившата си съпруга и с него, респективно не живее в жилището, за което се твърди, че е било обект на претърсване.

Както всички съдии от състава на Окръжен съд - Враца, така и съдия Мирослав Досов, научиха за случая от публикациите в медиите, но остават с пълната увереност за непричастност на съдия Досов към него.

Публикации, като днешните, в които информацията не е проверена докрай и не е точна, са тенденциозни, не допринасят с нищо за обективната истина и незаслужено уронват доброто име на магистратите и на съдебната институция.

Съдия Мирослав Досов е морален човек и принципен съдия, каквито са и останалите магистрати в Окръжен съд – Враца. Отбелязваме, че образуваното против него дисциплинарно производство не е за нарушение на етичните и морални стандарти, поради което връзка между това производство и медийно оповестения случай  не  е редно да се търси. Независимо от дисциплинарното производство, сред всички колеги от юридическата общност съдия Досов е познат като честен, независим и почтен съдия.

Окръжен съд - Враца се ползва с авторитет сред обществеността и настоява името му да не се свързва по никакъв начин, както с въпросния медийно оповестен случай, така и с актуални  национално известни скандали. Считаме, че интересите на обществото изискват обективно изясняване на конкретния случай, който обаче има частен характер и нито касае, нито може да повлияе върху правораздавателната дейност на съда.