Решението на Окръжен съд – Русе, с което е осъдена Община Русе да плати на А. П. 30 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди от непозволено увреждане, бе потвърдено от по-горната инстанция и влезе в законна сила.

На 09.12.2019 г. след обяд 56-годишната тогава жена вървяла по ул. „Муткурова“ със своя приятелка. В участъка зад операта тротоарът бил с изронени плочки. Ищцата се спънала и паднала по лице. Приятелката й я завела до дома й, почистила раната на веждата и я сложила да си легне. На следващия ден й звъняла, но тъй като не получила отговор, отишла в тях. Заварила я объркана и дезориентирана, със силно главоболие. Това наложило да бъде откарана незабавно в болницата. Първоначално А. П. била лекувана медикаментозно, но поради липса на подобрение, й била направена сложна оперативна интервенция с отваряне на черепа за отстраняване на хематома. 17-те дни в болницата били последвани от 6-месечен възстановителен период, през който жената била на легло, изпитвала силни болки и нарушено равновесие. Освен това, не можела да работи, изпитвала неудобство от белега на главата, не искала да контактува с хора, била отчаяна и често плачела. За обезщетяване на неимуществените вреди от разстройството на здравето, временно опасно за живота, се обърнала с иск към съда.

Окръжен съд – Русе счете, че Община Русе не е изпълнила законовите си задължения да поддържа изправността на пътя и прилежащите зони и не е организирала движението по начин, който да гарантира безопасността на пешеходците. Наведените възражения за съпричиняване са отхвърлени от съда с мотива, че А. П. е била с подходящи за сезона зимни боти с равна подметка, движела се е бавно и липсват доказателства да е допринесла за вредоносния резултат. От приетата експертиза безспорно са установени телесните увреждания и проведеното лечение, поради което на ищцата е присъдено обезщетение 30 000 лв. ведно със законната лихва и разноските по делото.

И двете страни в процеса обжалвали този размер, но според въззивния съд не са налице основания нито за намаляването му, нито за завишаването му. Тричленният състав е счел, че Окръжен съд – Русе правилно е оценил наличието на белег, отраженията върху емоционалното състояние на жената, шестмесечия период на възстановяване, а също така и оплакванията от главоболие и нестабилност, които ще продължат и занапред.