Две пощенски марки, посветени на 50-годишнината от откриването на най-старото обработено злато в света от Варненския халколитен некропол, бяха валидирани днес в сградата на Регионалния исторически музей.

Печатът поставиха Коста Базитов - зам.-кмет, Игор Лазаренко - директор на РИМ – Варна, и Милена Генчева, ръководител направление в Регионалното управление „Североизточен регион“ в „Български пощи“.

Във Варна валидираха марка, посветена на астрономическите обсерватории

Пощенските марки включват елементи от откритото съкровище, тиражът е 8 000 броя, с номинална стойност 0,75 лв. и 1,25 лв. Автор на изданието е Невена Колева.

След официалната част бе открита временна пощенска станция в музея за закупуване на марките с поставяне на специалния печат. След това марките ще се предлагат в пощенските клонове, а печатът отива  във филателното гише в Централна пощенска станция в София. 

Миналата година с валидиране на марка бе отбелязана 100-годишнината от обявяването на Варна за курортен град, а през 2017 г. -  титлата Варна - Европейска младежка столица.

Още новини от Варна