Днес, 03 април 2024 г., във фоайето на Ректората на Русенския университет беше открита традиционната годишна изложба на постерите по фонд „Научни изследвания“ на университета. Постерите представят реализираните дейности по 28 проекта на научни екипи от всички факултети в университета, включително и филиала в Разград. В изложбата са включени и разпечатаните пълни отчети на всеки един от проектите. 

Ректорът на Русенския университет проф. д-р инж. Пламен Кангалов  поздрави екипите за успешната работа. Той отбеляза, че предстои конкурс за новия фонд „Научни изследвания и пожела успех при кандидатстването през новата година. 

Ректорът проф. д-р инж. Пламен Кангалов  награди ръководителите на отличените в конкурса проекти.

Специална комисия определи кои са най-информативните и атрактивни постери. Отличени тази година са следните екипи:

Първа награда беше присъдена на колектив с ръководител доц. д-р Орлин Петров за постер, представящ проекта „Изследване на влиянието на различни електрически потребители върху параметрите на електрическата мрежа. Приложение на виртуални инструменти при изследването на параметри на електрически потребители. Приложение на ефективни електротехнологии.“. 

С първа награда беше отличен и колектив с ръководител доц. д-р Даниела Йорданова за постер, представящ проекта „Изследване на възможностите за преход към зелена и кръгова икономика“. 

Комисията по награждаването е оценила проектите с първа награда с еднакъв брой точки. 

  Втора награда беше присъдена на колективите:

Колектив с ръководител гл. ас. д-р Николай Вълов за постер на тема: „Изследване на възможностите за енергоефективно управление на улични осветителни системи“. 

Колектив с ръководител доц. д-р Илияна Раева за постер, представящ темата: „Изследване и моделиране на реални процеси“. 

С трета награда бяха отличени следните колективи:

Колектив с ръководител акад. дтн Христо Белоев – почетен ректор на Русенския университет за постер, представящ проекта „Създаване и изследване на системи за хидропонно отглеждане на зеленчукови култури както и за редуцирана обработка на почвата и шахматна сеитба на окопни култури на наклонени терени“.

Колектив с ръководител проф. д-р Генчо Попов за постер, представящ проекта: „Теоретични и експериментални изследвания на хидравлични и енерго преобразуващи системи. Част II“. 

Колектив с ръководител доц. д-р Иван Белоев за проект на тема: „Проектиране и разработване на многофункционален  прототип на градски автомобил с възможност за рекуперацията на електрическа енергия при различни режими на работа“. 

Колектив с ръководител доц. д.оз Ирина Христова  за проект, представящ постер „Създаване  и прилагане на програма за превенция на остеопорозата“. 

Колектив с ръководител проф. дн Станка Дамянова за постер на тема: „Изследване на плодове от резене (Foeniculum vulgare Mill.) и продукти от него, с цел приложението им в практиката“.