Висящите  кабели от уличната разпределителната  мрежа на Монтана ще  бъдат изпънати, а тези, които не се използват ще бъдат премахнати.

За това се споразумяха кметът  Златко Живков и представителите на „Електроразпределителни мрежи Запад“ /ЕРМ Запад/и още 7 оператори на територията на общината.

Акцията ще бъде извършена от съвместна група с участието на екипи от всички фирми - собственици на кабелни мрежи в Монтана. 

 По закон кабелите, разпределителните шахти и кутии трябва да имат обозначение чия собственост са. В повечето случай това не е така, заради прехвърлянето на мрежите от фирма на фирма през последните години.

В момента в Монтана работят 7 оператори на телевизионни, телекомуникационни, интернет и електро услуги. Най-големият от тях ЕРМ е собственик на близо 1600-те стълба, на които се разпределят всички  мрежи.

"Да бъде ясен всеки, които носи отговорност" е инициативата на  кмета Живков.

Операторите поеха ангажимент да ремонтират 31 повредени капаци на шахти на улиците и тротоарите в града. След това поетапно ще бъдат премахвани кабелите, които не се използват и поправяни повредените. Работа ще бъде извършвана по график в различните зони на града.

Успоредно с това общинското предприятие  „Комунални дейности“ ще започне кастрене на дърветата, чиито клони пречат на  разпределителна мрежа.

В най-скоро време общината ще обяви и телефон за  сигнали, свързани с  нередности. Информацията ще бъде предавана на операторите, така че всеки да носи отговорност за повредите в собствената си мрежа.