Поземлен имот и сграда, в които преди години е функционирало училище, се готви да продаде Община Пазарджик. Градските съветници гласуваха на вчерашното си заседание промяна на статута на имота от публична в частна общинска собственост.

Бившето школо е в махала Баткун към село Паталеница, която преди време е била самостоятелно населено място с отделен регулационен план. От 1955 година е присъединена към Паталеница, където има голямо действащо средищно училище. Затова е преценено, че необходимостта от второ учебно заведение е отпаднала. В момента имотът е пустеещ.

Със свое становище кметът на Паталеница Ангел Налбатски е предложил смяната на статута от публична в частна общинска собственост. 

Вероятно следващата стъпка ще бъде обявяването на имота за продан.