Бюджетът на община Пазарджик за настоящата година е част от дневния ред за редовната сесия на градския съвет. Заседанието ще се проведе днес от 14:00 часа. 

Общата сума, с която местната власт ще разполага за годината, е 143 816 510 лева, или с над 20 милиона лева повече от миналогодишната. 96 517 769 лева са от делегирани от държавата дейности, а от местни и дофинансирани от националния бюджет дейности са заложени 47 296 741 лева. Преходният остатък от 2022 година е 1 188 942 лева.

Субсидиите за читалища ще бъдат 1 059 618 лева, а за спортни клубове - 4 500 000 лева. Увеличение има и във фонд „Инвитро“ - той става 60 000 лева. Половин милион лева пък са предвидени за транспортните фирми, които возят с преференции възрастни пътници и хора с увреждания.

Лимитът за поемане на нов общински дълг е 5 763 063 лева. 3 511 314 лева пък са просрочените задължения, които трябва да бъдат платени от новия бюджет. Лимитът за представителни разходи на кмета на общината е 51 600 лева, а на Общинския съвет - 17 200 лева.