Община Твърдица започна почистването на речното корито на река "Твърдишка".

По график се изпълняват всички планирани превантивни мероприятия, с които общината цели намаляване риска от бедствия, посочиха от администрацията.

Последователно се работи по почистване на речните корита.
С изпълнените дейности, освен визията на реката, се възстановява и проводимостта на речното корито.