Общинска фондация "Карон Лимен" Шабла подписа договор за изпълнение на проект „Повишаване на информираността и подобряване на сигурността и безопасността на рибарите в Община Шабла“. Безвъзмездната финансовата подкрепа е  в размер на 245 749 лв. от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“. Периода на изпълнение на проектните дейности е до края на ноември 2023 г.

Предвижда се изграждане на мрежова публична инфраструктура чрез интегриране на система за измерване на метеорологичните условия и система за видеонаблюдение, с което ще се подобри сигурността и безопасността на рибарите на територията на община Шабла. Тя ще представлява гъвкава модулна система с множество сензори за измерване на климатични данни, в т.ч. за скоростта и посоката на вятъра, за температура и влажност на въздуха, за измерване на количество дъжд. Планирано е създаването на интернет платформа, която ще осигури възможност в реално време да се предоставят данни и визуална информация, с превантивна цел за осигуряване на безопасност на рибари, туристи и практикуващи морски спортове. Обект на наблюдение ще бъдат предварително избрани участъци от къмпинг „Космос“ с. Дуранкулак, с. Крапец, СО „Кария“ и с. Тюленово.

Предвидено е разработване на виртуално съдържание, насочено към популяризиране и съхраняване на морското културно, материално и нематериално наследство на територията на община Шабла. Ще бъде направено подводно видео заснемане, което ще бъде интегрирано в очила за виртуална реалност и ще предоставя възможност да се прави сравнение между виртуалното изживяване и реалното представяне на морското културно, материално и нематериално наследство. По този начин всеки желаещ ще има възможност, на място в Зеления образователен център гр. Шабла, по модерен и атрактивен начин да се запознае с артефакти, флората и фауната характерни за Черно море.

Реализацията на проект „Повишаване на информираността и подобряване на сигурността и безопасността на рибарите в Община Шабла“ ще допринесе за стимулиране на интерес от местната общност и гостите на общината, повишаване на привлекателността на районите за рибарство и аквакултури, повишаване информираността по отношение на морското културно наследство и съхранение на екологичните дадености на района.