Община Русе бе домакин на регионална среща по инициатива на Междуведомствената агенция за бежанците към Върховния комисариат на бежанците към ООН /ВКБООН/. Целта на срещата бе подобряване на координацията на съвместни действия на ангажираните институции и неправителствени организации на местно и регионално ниво при работа с бежанци от Украйна и други страни.

„Бежанската вълна създава проблеми в редица държави, не само в България. Община Русе е открита за диалог с институциите за разрешаване на кризисни ситуации, най-вече тези, свързани с деца“, каза кметът Пенчо Милков. Той отбеляза сключените споразумения за сътрудничество на Община Русе с ВКБООН и УНИЦЕФ, насочени към съвместни дейности за осигуряване на достъп до всички услуги на бежанците, както от Украйна, така и от други страни като Сирия и Афганистан, където продължават терористичните действия.

Срещата бе открита от координатора на Междуведомствената агенция към ВКБООН г-жа Хаюнг Ким. Тя изрази благодарност към общинската администрация за съдействието и партньорските взаимоотношения при предоставяне на подкрепа на бежанци от Украйна и от други държави.

На срещата бяха представени данни за актуалната ситуация и положението на бежанците на територията на община Русе. Обсъдено бе осигуряването на достъп за тях до видовете услуги, предоставяни от държавни институции като МВР, РУО, РЗИ, социални услуги, трудова заетост и др.

Участниците в срещата представиха трудностите и проблемите при пряката си работа с бежанците, като в част от изказванията бяха разглеждани и предизвикателствата на национално ниво и вземането на правилни и своевременни решения.

Като добра практика на Община Русе беше представен Центърът за подкрепа на украинските граждани, който бе разкрит през март 2022 г. на Централна жп гара за посрещане на усилената украинска бежанска вълна. Обсъдена бе и ползата от разкрития на 1 ноември 2022 г. общински „Кризисен център за непридружени деца - чужди деца и деца бежанци в риск“, за осигуряване на сигурна и безопасна среда на непридружените деца - бежанци.

На срещата присъстваха още представители на ВКБООН, УНИЦЕФ, ОДМВР-Русе, Регионалното управление на образованието, Регионалната здравна инспекция, Българския червен кръст, Сдружение „Център Динамика“, Русенската католическа организация „Каритас“, отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социлно подпомагане“, Българския хелзинкски комитет, както и експерти от Община Русе.

Отправено бе предложение за провеждане на подобни срещи и в бъдеще, както и апел за представяне на проблемите с бежанците, които да бъдат обсъждани и на национално ниво.