Утре в Заседателната зала на Община Пловдив зам.-кметът Стефан Стоянов и председателят на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България (ВКБООН) Седа Кузуджу ще подпишат меморандум за сътрудничество.

Основните цели са да се формализира тясното партньорство между двете организации, като се подкрепят закрилата и предоставянето на услуги на лица с временна или международна закрила или търсещи закрила в Община Пловдив с фокус украински граждани, както и да се подкрепят уязвимите местни общности за насърчаване на социалното сближаване между общностите.