Най-голямата кандидатстудентска борса в Северна България ще се проведе в Плевен на 17 и 18 март под насдлов „Избирам да уча и остана в България”. Изложението на университетите и колежите в страната ще бъде разположено в Бизнес Център”Мания Тауър” (до Автогара Плевен).

Събитието се организира от Община Плевен за ученици от гимназиалните класове и техните родители. Борсата ще предостави информация за предимствата на висшите учебни заведения; техните специалности; изпитите, условията, таксите, процедурите и сроковете за кандидатстване и записване. Ще бъдат представени тематични презентации и ще бъдат осигурени възможности за консултации с образователни експерти и лични срещи с представителите на учебните заведения.

         Със специализирани информационни щандове ще участват:

Софийският университет "Св. Климент Охридски",
ВВВУ "Георги Бенковски" - гр.  Долна Митрополия, Университетът за национално и световно стопанство – София,Висшето строително училище "Любен Каравелов" – София, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – Варна, Международното висше бизнес училище – София, Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София, Стопанската академия "Д. А. Ценов" – Свищов, Американският университет в България – Благоевград, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново, Техническият университет - София, Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт при Техническия университет – София, Медицинският университет – Плевен, ВСУ "Черноризец Храбър" – Варна, Медицинският университет – Пловдив, Нов български университет – София, Националната спортна академия – София, Химико-технологичен и металургичен университет – София, Тракийският университет - Стара Загора, НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" - София, Лесотехническият университет - София, Висшето училище по мениджмънт - Варна, Педагогическият колеж - Плевен, Университетът по хранителни технологии - Пловдив, Минно–геоложкият университет “Св. Иван Рилски“ – София, ВТУ „Тодор Каблешков” – София, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ – Пловдив, Висшето училище по застраховане и финанси - София,Техническият университет – Габрово, Икономическият университет – Варна.