rzi dobrich

15:43 ч. (преди 3 часа)

до alexander@dobrich.net;, bkpress@abv.bg, bojkova@abv.bg, dobrich@bta.bg, ekipdt@abv.bg, info@dobrichonline.com, ndt@abv.bg, ndt@dobrich.net, news@topnovini.bg, news_tv@mail.bg, pronews.dobrich@gmail.com, pronews.office@gmail.com, radilov@bulgariautre.bg, Radio, radiovarna@bnr.bg, sneji@abv.bg, starbanova@bnr.bg, stefka_marinova_1984@abv.bg, v_koko@abv.bg, virzhiniya68@gmail.com, Д.Трибуна, мен, Добруджански, "Телеграф", Йорданка, М.Бончева, Марияна, Карапанчева, Н.Карапанчева, П.Кирчева, Радио, Фокус

   

Превод на съобщението

Изключване за: китайски (традиционна)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

относно влошено качество на питейната вода, подавана във водопроводната мрежа на гр. Добрич

Резултатите от изследваните по микробиологични показатели общо 7 бр. проби вода, пробонабрани на 30.05.2023 г. от пунктове при крана на потребителя в гр. Добрич, показват следните резултати:

·         Пет (5) от пробите, пробонабрани от пунктове при крана на потребителя в зона Добрич са с отклонения от здравните изисквания по показателите: Колиформи, Ешерихия коли и Брой колонии (микробно число) при 22ºС.

·         Две от пробите, пробонабрани от пунктове в зона Стефаново (водоснабдяваща района на жк Добротица и местност „Гаази Баба“) и зона Добрич-Запад (водоснабдяваща района след жп гара юг и кв. Рилци) отговарят на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Издадено е предписание до водоснабдителното дружество за предприемане на всички необходими мерки и завишаване на дезинфекцията на водата, с оглед привеждане качеството на водата, подавана във водопроводната мрежа на зона Добрич в съответствие със здравните изискания.

На 02.06.2023 г. е извършено контролно пробонабиране, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД на 5 бр. проби питейна вода от пунктове при крана на потребителя в зона Добрич за анализ по физикохимични (цвят и мътност) и микробиологични показатели (Колиформи, Ешерихия коли и Брой колонии (микробно число) при 22ºС). По физико-химичните показатели цвят и мътност взетите днес 5 бр. проби питейна вода отговарят на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Изследването им по микробиологични показатели очакваме да приключи на 05.06.2023год.

РЗИ-Добрич ще продължи да следи проблема и при получаване на резултатите по микробиологични показатели от изследваните проби води, допълнително ще информира населението за съответствието им с изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Към днешна дата за населението от зона Добрич, гр. Добрич остава в сила препоръката за питейно-битови цели да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а водата от резервните съдове да се преварява.