На 22 септември, министърът на отбраната Тодор Тагарев откри първото лицензирано хеликоптерно летище за обучение на курсанти за нуждите на ВВС, ВМС, МВР и оперативна база за спешна медицинска помощ по въздуха - HEMS, която е позиционирана във ВВВУ „Георги Бенковски“.

По време на официалната церемония, министър Тагарев каза:

„В продължение на няколко десетилетия, ние живяхме в една относително спокойна обстановка, в която изискванията към армията не бяха особено високи за нейната готовност и оборудване, и като че ли нейното развитие беше оставено на втори план.

В днешната обстановка на сигурност изискванията към Българската армията са много по-високи. Това се разбира не само от професионалния състав в армията, това се разбира и от политическия елит на страната. България реши да задели много по-сериозен ресурс за оборудването на армията, за нейната подготовка, за намирането на качествени хора. Правителството пое ангажимент през следващите години да поддържа минимум 2% от Брутния вътрешен продукт/БВП/ за финансиране на отбраната и ние се стараем да използваме този ресурс по най-разумния начин.

Висшето военновъздушно училище работи не само за Българската армия, но изпълнява и функции, които са в помощ на населението и на гражданските власти и пример за това е лицензираната площадка, която може да бъде ползвана за оказване на бърза помощ с хеликоптери“.

Директорът на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, Анелия Маринова връчи на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски документите за лиценза на хеликоптерното летище за обучение на курсанти с думите:

„Изключително ми е приятно да връща днес документите, с които ние одобряваме първото сертифицирано вертолетно летище в България. Свидетел съм на усилията, които положи екипът на Военновъздушното училище, начело с ген. Радойски, за да се случи това днес, и му пожелавам вдъхновение и сили, за да осъществим заедно тази мисия, която е обща за цялата нация“.

В отговор, бриг. ген. Юлиян Радойски каза: „С това лицензиране, ние се доближаваме до европейските стандарти и това означава, че Агенция за безопасност на полетите ни е сертифицирала в ГВА и това летище може да се ползва от всяко едно въздухоплавателно средство, което оперира в ЕС и в другите държави“.

Ген. Радойски посочи, че това е нужно да се случи и с другите хеликоптерни площадки и с летищата, за да отговарят на стандартните изисквания по света.

По време на официалното събитие, осем курсанти от специализация „Летец - пилот“ трети курс получиха своите свидетелства/бревети/ за завършен първи авиационен стаж през 2023 г.

Хеликоптерното летище беше осветено от свещеник от плевенски храм, а с вертолет PANTHER беше показана нагледна демонстрация на транспортиране на пострадал човек.

ю