Първото си за тази година заседание провежда днес в зала „Гроссето“ общинският съвет в Димитровград. 23 са докладните, включени в дневния ред.


Сред по-важните от тях са приемане на програма за управление на общинската собственост през 2023 г., на програма за развитие на читалищната дейност през тази година, на план за устойчива градска мобилност, актуализиран план за общинските концесии и списък на общинските жилища.


Съветниците ще разгледат и докладна от председателя Гергана Кръстева за свикване на извънредно неприсъствено Общо събрание на съдружниците на ВиК ООД-Димитровград (в ликвидация) на 30.01.2023 г. и за свикване на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД, Димитровград, насрочено за 03.02.2023г.