3187 първокласници ще прекрачат днес за първи път училищния праг  във Варна. Те ще се обучават в 132 паралелки в общо 48 училища.

През летните месеци бяха извършени текущи ремонти в 23 общински училища и 17 детски градини, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Строително ремонтни дейности включваха боядисване на класни стаи, коридори, подмяна на осветителни тела, частична подмяна на паркет и первази. Сред училищата, в които бяха извършени ремонти, са ІІІ ОУ "А. Кънчев", ОУ "Захари Стоянов", ОУ "Св. св. Кирил и Методий", ОУ "Св. Кл. Охридски", ОУ "П. Р. Славейков", ОУ "Стоян Михайловски", ОУ "Христо Ботев", ОУ "Христо Смирненски", СУ "Димчо Дебелянов", ІІ СУ Неофит Бозвели, III ПМГ "Акад. М. Попов" и ІV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри". 

Завършени са и ремонтите в 14 детски градини, които включваха обновяване на занимални, спални, коридори и детски площадки. В ДГ 42 "Българче", ДГ „Слънчо“ – филиали „Патриарх Евтимий“ и „Яне Сандански“, и ДГ 17 "Д-р Петър Берон" довършителните дейности ще приключат до края на месец септември. Създадена е организация за посещението на децата, с която родителите са запознати на родителските срещи.

Продължават дейностите по изграждане на пристройката в 7 СУ „Найден Геров“. В ПГГСД „Н. Хайтов“ предстои ремонт на три спортни площадки. За три училищата - ОУ „Добри Чинтулов“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Йордан Йовков“  е осигурено финансиране за обновяване на сградния фонд и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, но ремонтните дейности предстоят след приключване на обществените поръчки.

През новата учебна година в общинските училища и детски градини ще работят 114 здравни кабинета.