Екосхемите са неработещи, дефектни и обречени на провал – това е основното притеснение на осем фермерски организации в сектор „Плодове и зеленчуци“, които се обърнаха към президента на България с молба за корекция на Стратегическия план. Ако това се направи навреме, Кампания 2023 ще може да стартира с минимално забавяне от месец-два. В противен случай голяма част от заложения ресурс би останал неусвоен или източен от чертожници, смятат те.

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

За да не бъдат голословни, браншовите представители дадоха конкретни примерни. Николай Колев, председател на Съюза на дунавските овощари, описа накратко какви са притесненията му относно екосхемата за екологично поддържане на трайни насаждения. 

Подобна схема на подпомагане се прилагаше в стария програмен период със ставка от 32 лв./дка. Изискването беше да не се обработват междуредията на трайните насаждения, те да се поддържат затревени и клоните да се натрушават вътре, което да допринася за намаляване на ерозията на почвата и запазване на хранителните вещества.

Тази екосхема в новия програмен период вече е с едногодишен ангажимент. Ставката е намалена с близо 30% – от 32 на 22 лв./дка, но за сметка на това многократно са завишени изискванията към земеделския производител. Освен че не трябва да обработва междуредието, той вече трябва да обработва реда, което при силно наклонени терени е трудна задача. Трябва да се засаждат тревни смески, които са допълнителен разход. Тревостоят трябва да се поддържа достатъчно нисък, което изисква неколкократни обработки през годината. 

„В крайна сметка един земеделски производител ще акумулира 50 лв./дка преки разходи. Да не говорим за инвестицията за техниката, с която да направим тези обработки. Насреща ще получим като компенсация 22 лв./дка. Сами си представяте, че няма как да убедим нашите земеделски производители да се грижат за своите овощни градини по-екологично, при положение че ще губят от това. И то много!“, категоричен е Николай Колев.

В разговори с бранша самият екип на Министерството на земеделието се е съгласил, че има голяма опасност този ресурс да остане неусвоен, но въпреки това не желае да промени Стратегическия план.

„Позицията на Министерството е, че те не могат да отворят Плана за преразглеждане само един месец, след като е одобрен, защото това би било недостойно поведение. Да, но ние искахме промени още преди изпращането му в Брюксел. Алармирахме многократно, че е пълен с нередности и неправилно разпределение на бюджетите по екосхемите и формирани ставки. За съжаление, от Министерството смятат, че е срамно да променим Плана в момента, въпреки че знаят за грешките в него“, подчертава Колев.
    

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg