На 9-ти юни ОУ „Васил Левски“ - Плевен и директорът на училището Таня Тонева бяха домакини на “Ваканция здравей! Да играем безопасно!". Събитието е организирано от РУ при ОД на МВР - Плевен по Националната програма „Работа на полицията в училищата“, като целите му са: генерална превенция по отношение на децата в училищна възраст, изграждане на модели за безопасно поведение у подрастващите и запознаване на учениците, съобразно възрастта им с първоначални елементарни правни понятия.

В Програмата са включени теми, свързани с безопасността на децата вкъщи, на улицата, опасните непознати, пътна безопасност, наркотиците, трафика на хора.

Младежите от сдружение „ОбзорАрт“ Дамян Георгиев, Христо Николов, Борис Буров, Александра Петрова и водещата Цветелина Стойчева бяха там, за да помогнат за викторината, състезанията, като заснеха и клипчета, онагледяващи опасности и какви са правилните реакции при тях.

Много интересна беше ролевата презентация, представяща какво би се случило при една кражба, в която се включиха истински действащи лица от полицая до прокурора, като реално и достъпно бяха представени възможните последствия. Участниците в състезанията – ученици от 9 училища на област Плевен искрено се забавляваха и демонстрираха своите знания и умения в критични ситуации.

И тъй като отговориха на всички въпроси и се представиха отлично, те получиха своите грамоти за първи места от Албена Тотева – началник на РУО Плевен и Георги Георгиев – инспектор БППМН при ОД на МВР – Плевен.

Техните знания бяха резултат от отличната работа на инспекторите от ДПС /Детска педагогическа стая/,техните учители и класни ръководители.

Официални гости на събитието бяха зам.-кметът на Община Плевен Стефан Милев, Мария Атанасова – началник отдел „Образование и младежки дейности“, зам.-областният управител Александър Трайков, прокурор Добринка Матеева, Елица Спасова – началник отдел „Закрила на детето“ при ДСП – Плевен, ст.комисар Веселин Вътов – Директор ОД на МВР, комисар Николай Николов – зам.-директор на ОД МВР. - Плевен