Община Русе информира водачите на МПС и жителите на гр. Русе, че затварянето на кръстовището на ул. „Доростол“ с ул. „Яребична“ - част от проекта на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, се отлага до приключване на строително-ремонтните дейности по ул. "Яребична".    

Промяната е продиктувана от непредвидени обстоятелства, свързани с метеорологичната обстановка, последващо свличане на земна маса и на част от асфалтовото покритие на предвиденото за обход пътно платно по улицата.