Новият операционен блок в изцяло реновираното лечебно заведение отговоря на най-високите съвременни изисквания и може да се сравнява с операционните в областните и в университетските болници у нас. Изградено е благодарение на общите усилия на болницата, местната власт и спонсори.