Как работят различните институции на местно ниво по случаите на насилие, взаимодействието между тях и подкрепата, която се оказва на децата, които са жертви и участници в ситуации на насилие. Това провери Държавната агенция за закрила на детето в 83 детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа, възпитателни училища-интернати, социално-педагогически интернати, центрове за настаняване от семеен тип, услуги в общността, лечебни заведения и дирекции „Социално подпомагане“.

„Държавната агенция за закрила на детето винаги е непримирима към всеки случай на насилие над дете и системно извършва проверки както по сигнал, така и по план“, заяви  председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова.

„Децата трябва да усещат подкрепата и осигуряването на безопасност и сигурност в средата, в която съществуват. Всички възрастни като родители, служители, хора, които се грижат за децата трябва да ги възпитаваме практически за живота – как да се справят с предизвикателствата в общуването; как да реагират, когато са обект на нападки и злоупотреба; какви черти и сили на характера да развиват, за да умеят да оцеляват в трудни моменти", продължи тя.

„Трябва да организираме достатъчно дейности в ежедневието им да се развиват личностно, да бъдат любопитни към света и да преследват мечтите си, за да свършим работата си и по превенция на насилието при деца“, допълни д-р Елеонора Лилова.

Искам децата да станат добри българи и шампиони, заяви Стойка Кръстева

Анализът показва, че в преобладаваща част от проверените училища не се наблюдава тенденция за повишаване на случаите на насилие в тях и насилието се е изместило като територия извън тях и в интернет.

Случаите на място са редки, предимно при по-големите ученици, като преобладаваща е вербалната агресия.

При повечето такива ситуации се отчита добра и навременна реакция – психолог или педагогически съветник своевременно започват работа с децата.

Като слабост училищни психолози посочват отсъствието на обучение за предоставяне на кризисна интервенция.

Децата споделят, че разпознават повечето форми на насилие.

За съдействие признават, че разчитат най-вече на родителите, класен ръководител или педагогически съветник. По-голямата част познават и номера на Националната телефонна линия за деца 116 111.

В нито едно от училищата децата не посочват случаи на упражнено насилие над тях от страна на учител и определят взаимоотношенията си с тях като много добри.

В две от проверените детски градини е регистрирана проявена агресия от страна на член на екипа към дете. Случаите са единични и са дадени предписания от страната на Държавната агенция за закрила на детето.

Като цяло доклада показва, че служителите в детските градини използват подходящи методи за възпитание и отглеждане на дете и активно общуват с родителите.

Установено е още, че за подобряване на работата на местно ниво, се очаква повече активност от страна на Районен съд, Районна прокуратура и Полиция.

Осигурени са тестове за всички ученици при завръщането им на 7 февруари

Често заради служебната им натовареност, а някъде и заради липса на прокурори, такива не присъстват на срещите по Координационния механизъм. Усилията за прекратяване на ранното съжителство все още са не до там ефективни, често и заради отказ от страна на Районна прокуратура да образува досъдебно производство.

След направените констатации ДАЗД инициира и 13 междуинституционални срещи на местно ниво.

Липса на кадри, демотивация на родителите да работят по констатирани проблеми, агресия от страна на деца, за които грижи полагат бабата и дядото, поради отсъствие от страната на родителите, са част от проблемите, за които споделят представителите на институциите.

Експертите на ДАЗД са издали 50 задължителни предписания със 162 конкретни мерки. 

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в Soundcloud Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук