От понеделник – 1-ви август, всички лица, които се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики и дрогерии, специализираните институции за предоставяне на социални услуги, и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, , както и в обществения градски транспорт, са длъжни да имат поставена маска за лице за еднократна или многократна употреба. Изключение се прави за деца до 6-годишна възраст.

Това се посочва в Заповед на директора на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Плевен, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 в област Плевен. 

Заповедта е подписана от директора на РЗИ-Плевен, д-р Илиян Минчев.

С пълното съдържание на заповедтта може да се запознаете ТУК.