Рехабилитацията на довеждащия напорен водопровод на  Брестовица вече може да стартира, съобщиха от МРРБ.  На 16.04.2024 г. „Българският ВиК холдинг“ и ВиК-Пловдив подписаха договор за инвестиционен заем на стойност 2 225 000 лв. без ДДС. За реализацията на дейностите има избран изпълнител. Договорът с него е подписан още на 1 февруари т.г., но финансиране до момента не е било осигурено. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 180 календарни дни.

Ще бъдат изградени 8 шахти със спирателни кранове, 8 въздушници по трасето, по един удароубивател и въздушник в помпена станция „Брестовица 3“, както и по две шахти-отток.

Поради замърсяване на тръбните кладенци при пречиствателна станция „Брестовица“, бяха предприети мерки от страна на ВиК-Пловдив за търсене на нови водоизточници за водоснабдяване на селището. Изготвен е и е в процес на реализация проект за 2 нови тръбни кладенеца, разположени в Йоаким Груево.

С реконструкцията  ще бъдат осигурени условия за доставяне на вода с необходимите питейни качества. Предвижда се по безопасен начин да бъде отстранено наличието на манганови съединения, без това да навреди на здравето на населението.

Инвестицията е част от група мерки, които са планирани за трайно и устойчиво разрешаване на проблемите с водоснабдителната мрежа на с. Брестовица.