От 29-ти март започват обученията на членовете на секционните избирателни комисии в община Плевен за парламентарния вот, насрочен за 2-ри април. По график обученията трябва да се проведат до 30 март, включително.

Началото ще бъде дадено с членовете на СИК от район „Дружба“ и район „Сторгозия”. Обученията ще се провеждат в залата на Военния клуб.

Вижте пълния график за обучение на СИК и ПСИК в община Плевен, които ще се проведат в Зала „Военен клуб“ - ДНА: 

29 март 2023 г. - сряда:

От 16:00 ч. – жк  „Дружба” – СИК от № 1 до № 33

                         села -  СИК  от № 200 до № 210

От 17:30 ч. – жк  „Сторгозия” – СИК  от № 34 до № 64

села -  СИК от № 211 до № 222

30 март 2023 г. - четвъртък:

От 16:00 ч. - кв. „Юнско въстание” - СИК от № 65 до № 82                     

села - СИК от № 223 до № 234;

ПСИК; СИК - УМБАЛ „Д-р Георги Странски“; СИК – МБАЛ „Сърце и мозък“; СИК - Затвора; СИК – Дом за стари хора – с. Бохот

От 17:30 ч. – кв. „Мизия”- СИК от № 83 до № 127 вкл.

Общинската администрация - Плевен предприе мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или с двигателни проблеми  да се придвижват и гласуват в изборния ден, както следва:

На територията на община Плевен са образувани две подвижни избирателни секции, заявления за които се приемат в съответствие с решенията на Централната избирателна комисия, като информацията е оповестена на интернет страницата на Община Плевен.

В изборния ден ще бъде осигурен транспорт с оборудван за хора с увреждания бус, заявки за използването на който се приемат на телефон: 064 881 204 и в кабинет № 19 на I етаж в административната сграда на Община Плевен.

Избирателните секции, разположени в сгради с повече от един етаж, позволяващи на избиратели с увредено зрение или с двигателни проблеми да се придвижват и гласуват в изборния ден, които са снабдени с подходи, отговарящи на изискванията от Решение № 1701-НС от 23.02.2023 г.:

№ на избирател­ната секция

Адрес:

152400022

гр. Плевен, жк  „Дружба” № 310, ОУ „Св. Климент Охридски” (сграда на ДФСГ „Интелект”)

152400039

гр. Плевен, жк „Сторгозия“  № 85, СУ „Стоян Заимов“

152400049

гр. Плевен, жк „Сторгозия” № 121, СУ „Пейо Яворов”

152400061

гр. Плевен, жк „Сторгозия“ № 97,  Професионална гимназия по лозарство и винарство

152400111

гр. Плевен, ул. „Стара планина“ № 6, ОУ „Васил Левски“

Избирателни секции, намиращи се на един етаж и позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и гласуват в изборния ден, които са снабдени с подходи, отговарящи на изискванията от Решение № 1701-НС от 23.02.2023 г.:

№ на избирател­ната секция

Адрес:

152400014

гр. Плевен, жк „Дружба”, ОУ „Св. Климент Охридски”

152400070

гр. Плевен, ул. „Стефан Караджа“ № 20, НЧ „Извор“

152400071

гр. Плевен, ул. „ Дойран” № 79,  Център за работа с деца (бивш пионерски дом)

152400092

гр. Плевен, ул. „Иван Вазов“ № 15, ОУ „Цветан Спасов“

152400105

Гр. Плевен, ул. „ Димитър Константинов“ № 2, Сграда „ Гена Димитрова“, РБ „Христо Смирненски“,  Конферентна зала

Всички секции по т. З и т. 4 са оборудвани с паравани за гласуване и плот, не по-висок от 85 см.