В зала „Св. Георги“ на община Русе на 20 септември се се проведе междинна пресконференция за отчитане на напредъка в изпълнението на проектните дейности.

Координаторът на проекта Милена Йорданова представи информация за финансовото изпълнение на проекта, като посочи отчетените пред Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. разходи до последното искане за плащане, подадено от бенефициента ВиК – Русе.

По-малко от един километър водопроводна мрежа остава  да бъде реконструирана, като дейностите ще се извършат в района на Централна жп гара и в участък по ул. „Николаевска“. С това ще приключат строителните работи по водния проект в Русе, обяви д-р Стоян Нейчев, ръководител  на проекта. Продължава възстановяването на настилките поетапно. Над 120 км. мрежа се реконструира и изгражда за сравнително кратък според г-н Нейчев период. „В сравнителен план с други градове това е първият подобен проект на стойност над 100 млн. лв. в България, който завършва своето изпълнение. Ще бъдат постигнати истинските цели на проекта −  подобряване на качеството на водата, намаляване на загубите на вода и аварии ще възникват много рядко“, каза още той.

Управителят на ВиК − Русе инж. Илиан Милев акцентира върху първостепенната задача на дружеството − денонощно да водоснабдява населението и индустрията, както и да пречиства водата. „Постоянно гражданите питат за асфалтирането. То ще стане и ще отмине, но важното е да има вода и да няма аварии. Подменени са 70 км от водопроводната мрежа, подменени са главни клонове, които са гръбнакът на водопроводната система“, сподели инж. Милев. Той обясни, че забавянето на асфалтирането на ул. „Цар Калоян“ се дължи на проточилата се процедура за съгласуване с Министерството на културата заради смяната на правителствата. Съгласувателните процедури вече са преминали, ВиК − Русе има изпълнител и готовност да завърши своята част, а общината в понеделник също трябва да има избран изпълнител. Възстановяването на настилката по улицата ще се извърши съвместно от ВиК − Русе и общината. Ако всичко е наред, то трябва да започне следващата седмица.

Инж. Милев се възползва от възможността публично да  благодари на служителите на ВиК − Русе, които  съчетават според него ежедневните си задължения с работата по проекта, като отделят голяма част от времето си, за да може проектът да бъде завършен качествено и по-бързо.

Надградена е географската информационно система на ВиК оператора, коментира ръководителят на производствения отдел на дружеството инж. Драгомир Друмев. Това включва различни модули с техническа информация, като в рамките на актуализацията е разработена услуга за електронно известяване на потребителите за нарушаване на нормалното водоподаване при евентуални аварии, от която скоро гражданите ще могат да се възползват. По проекта се изгражда и система за дистанционен мониторинг на преливници и ключови точки по канализационната мрежа, където се монтират енергийно независими сензори и контролери. Монтираните устройства ще предават актуална информация за статуса на мрежата към системата за мониторинг, а това ще ограничи времето за аварийни преливания на канализационните колектори и клонове през преливници и ревизионни шахти и ще подпомогне работата на служителите на дружеството, като ще позволи постоянен дистанционен контрол на канализационната мрежа и прилежащите към нея съоръжения.  

Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет чрез ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.